Tjänster
Tjänster
Tjänster
VAD VI ERBJUDER – 5R

Vi kan hjälpa er på följande områden:

RESURS –
Interimsuppdrag Finance Manager, CFO och redovisningschef

Vi erbjuder uppdrag inom interim Finance, om ert företag är i behov av en tillfällig och effektiv lösning under en begränsad, kortare eller längre period. Detta ger er en hög grad av flexibilitet, kunskap och kapacitet, för att genomföra förändringar, projekt eller fylla en lucka tills en permanent lösning är på plats.

REDOVISNING –
Kvalificerade redovisningstjänster

Vi erbjuder också kvalificerade redovisningstjänster kring bokslut, årsredovisning och koncernredovisning. Vi har erfarenhet inom olika regelverk (K2/K3/IFRS).

Skulle ni också vara i behov av en auktoriserad revisor, kan vi hjälpa er med flera bra kontakter.

Vi kan även skräddarsy olika typer av ekonomisk utbildning av er personal.

RPA –
ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

Vi har ett nära samarbete med erfarna konsulter och kan vi hjälpa er både att spara tid, slippa tråkiga uppgifter och minska era kostnader, genom att automatisera frekvent återkommande processer.

Vårt förhållningssätt:

RESPEKT –
För individuella olikheter och för vår miljö

Vår värdegrund baseras på ödmjukhet och respekt inför våra olika egenskaper och bakgrunder. Vi betraktar mångfald som en tillgång.

Vi värnar om vårt klimat och strävar efter att minska vår påverkan på miljön inom så många områden som möjligt.

ROLIGT –
En bra känsla

Förutom att hålla hög kvalitet, så tycker vi det är viktigt att ha roligt. Vårt mål är att våra relationer alltid ska vara utvecklande, inspirerande och givande samtidigt som vi uppnår bra resultat tillsammans.

 

Nordlander5R AB  |   |  © Nordlander5R AB 2020