OM FÖRETAGET

Erfarenheter

Vi har erfarenheter och kunskaper från en mängd olika frågeställningar, branscher, situationer och faser, allt från företag i expansion till företag i kris, förvärv, etablering på börs och fusioner.

Vi har även varit med och byggt upp ekonomifunktionen hos flera företag och har erfarenheter av att arbeta som CFO och koncernredovisningschef. Vi har erfarenhet av olika förändringsprojekt inklusive automatiserings- och digitaliseringsprojekt.

Vår erfarenhet av att starta företag samt många års erfarenhet av att driva företag, ger oss stor förståelse för våra kunders verklighet.

Brett nätverk av specialister

Vi har under våra verksamma år byggt upp ett brett nätverk av specialister inom t.ex. revision, skatt, försäkring, IT och juridik, vilket möjliggör snabba kontaktvägar vid behov. Vi har också tillgång till internationella kontakter inom både revision, redovisning, juridik och skattefrågor.

Proaktivt

Vi jobbar gärna förebyggande genom att ha en löpande kommunikation med våra kunder, för att kunna ge värdefulla råd och fånga upp eventuella problemställningar, på ett tidigt stadium.

Historik

Företaget startades 2004 och har tidigare ingått som del i en företagsgrupp som bedrivit kvalificerad rådgivning och revision.

Företaget ägs och drivs av Susanne Nordlander, auktoriserad revisor mellan 1996-2019. Hon har tidigare arbetat på större byråer med rådgivning och revision sedan 1985 och blev även diplomerad MER-revisor 2010. Hon har också arbetat som interim Group CFO och Koncernredovisningschef.

 

 

 

Nordlander5R

 

 

FAR - Föreningen Auktoriserade Revisorer

 

 

MER - Miljöengagerad Revisor

Nordlander5R AB  |   |  © Nordlander5R AB 2020